0%

Полiтика конфiденцiйностi

 • 1. Загальні положення

  Політика конфіденційності (далі – Політика) – правила, якими регламентується збір, обробка, використання і захист персональних даних, що можуть бути запитані/отримані при використанні вебсайту компанії AVALON: https://avalon-inc.com.ua (далі – Сайт), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Авалон Інкомпані» (місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул.Кульпарківська, будинок 200 А;ідентифікаційний код юридичної особи: 39366258 (далі – Компанія).
  Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну або юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
  Адміністрація Сайту з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації будь-яких осіб, які використовують інформацію, розміщену на Сайті, а також суб’єктів Сайту – зареєстрованих / ідентифікованих на Сайті користувачів, їх уповноважених осіб, внутрішніх працівників, потенційних покупців, тому прагнемо захищати конфіденційність персональних даних, тим самим створюючи і забезпечуючи максимально комфортні умови для використання Сайту.
  Заповнюючи дані реєстраційної форми та/або використовуючи інші функціональні можливості Сайту, Ви надаєте згоду на обробку Ваших персональних даних з метою забезпечення рольового доступу, підготовки статистичної, адміністративної, рекламної та іншої інформації.
  Перед використанням Сайту уважно ознайомтесь з Вашими правами та обов’язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також даною Політикою.
  Шляхом використання Сайту користувач надає згоду на обробку всіх введених за допомогою Сайту даних з метою, визначеною цією Політикою. Також, користуючись Сайтом, Користувач підтверджує, що він прочитав та виклав повну згоду з умовами Політики без будь-якої зміни чи доповнення, а також дозволив Адміністрації Сайту подальшу обробку своїх персональних даних.
  Користуючись Сайтом, користувач також підтверджує те, що він ознайомився з переліком своїх прав як суб’єкта даних згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
 • 2. Збір та використання персональних даних

  Збір персональних даних здійснюється виключно за Вашим свідомим та добровільним рішенням як суб'єкта персональних даних для використання функціональних можливостей Сайту та відповідно до сформульованої в цій Політиці мети обробки персональних даних.
  Масштаби і тип збору та використання Ваших персональних даних різняться залежно від того, в якій ролі Ви плануєте використовувати функціональні можливості Сайту.
  Адміністрації Сайту доступна інформація, яку вона отримує від користувачів такими способами:
  — під час проходження процедури авторизації / ідентифікації користувача на Сайті;
  — під час використання користувачем функціональних можливостей Сайту;
  — у межах заходів, які проводить Адміністрація (опитування, заяви, форми зворотного зв’язку, проставлення відміток, оцінювання, відгуки тощо);
  — шляхом внесення записів Користувачем під час заповнення реєстраційних онлайн-форм, наданих Адміністрацією у зв’язку з діяльністю Сайту;
  — під час телефонного зв’язку, листування через служби коротких повідомлень (SMS, MMS, Viber, Telegram та інші) Адміністрації з Користувачем;
  — під час листування Адміністрації з Користувачами з використанням електронної пошти (e-mail);
  — технічна інформація — дані про інтернет-провайдер Користувача, IP-адресу, тип обладнання (персональний комп’ютер, мобільні пристрої тощо) та програмне забезпечення, яке він використовує, дані про завантажені та вивантажені на Сайт файли тощо.
  Здійснюючи залежно від обраної Вами ролі користувача на Сайті та використовуючи відповідні функціоналні можливості Сайту, Ви надаєте наступні дані:
  - ПІБ, дата народження, стать, реєстраційний номер облікової картки платника податків або інші ідентифікаційні дані (серію та номер паспорту громадянина України), адреса проживання / реєстрації, номер телефону та e-mail;
  - відомості, що стосуються Вашої професійної чи іншої діяльності: місце роботи, посада, категорія посади, спеціальність, кваліфікація тощо; відомості про сімейний та фінансовий стан та/або членів Вашої сім’ї;
  - додаткові реєстраційні відомості (в т.ч., для суб’єктів господарювання): код ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця, адреса місця знаходження, вебсайт, форма діяльності, банківські реквізити та додаткові контактні дані.
  При подальшому використанні Сайту автоматично здійснюється збір інформації про:
  - відвідування та використання Сайту (інформація про тип і версію браузера, операційну систему комп’ютера, тривалість відвідування Сайту, кількість переглядів сторінок і веб-навігацію тощо);
  - інші особисті відомості, що містяться в запитах форм зворотного зв’язку / електронних повідомленнях.
  Під обробкою Ваших персональних даних розуміють дії (операції) Адміністрації Сайту щодо персональних даних, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, виключення, уточнення (оновлення, зміна), використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій із Вашими персональними даними відповідно до чинного законодавства України.
 • 3. Мета збору, обробки та використання персональних даних

  Особиста інформація відвідувачів сайту, зібрана при реєстрації, переважно використовується для надання послуг у відповідності з Вашими потребами, в першу чергу для надання послуг або у договірних відносинах, а також для відповідей на Ваші запитання. Також ми можемо використовувати Вашу контактну інформацію в поштових відправленнях, а саме повідомляти Вас про нові можливості, акції та інші новини. Компанія діє відповідно до цієї Політики конфіденційності, на підставі чинного законодавства України.
  Зокрема, збір, обробка та використання персональних даних здійснюється з метою:
  - реєстрації суб’єктів Сайту (користувачів, уповноважених осіб провайдера, потенційних покупців та управління (у тому числі, розмежування прав доступу до структурних елементів Сайту та надання відповідей на запитання); 
  - організації електронної взаємодії суб’єктів Сайту через відповідні функціональні можливості сайту;
  - моніторинг, узагальнення та аналіз статистичних даних, що формуються суб’єктами Сайту в результаті його використання;
  - проведення Адміністрацією Сайту різних рекламних, маркетингових та інших заходів, пов’язаних з діяльністю Компанії;
  - оцінки рівня зацікавленості Користувачів у заходах Адміністрації та інформування їх про нові заходи та/або їх оновлення на Сайті;
  - проведення кампаній з метою розсилки інформаційних повідомлень, пов’язаних з діяльністю Компанії, новин, опитувань тощо;
  - іншого, про що Адміністрація Сайту повідомляє Користувача, запитуючи приватну інформацію.
  Адміністрація Сайту має право зберігати Персональні дані стільки, скільки необхідно для реалізації мети, що зазначена у даній Політиці або у строки, встановлені чинним законодавством України або до моменту видалення цих даних. Водночас, Персональні дані зберігаються на строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх збору, обробки та використання.
 • 4. Доступ до персональних даних

  Обсяг доступу до персональних даних обмежується метою використання персональних даних, що дозволяє визначити потребу Користувача в отриманні відповідних послуг Компанії або використання функціональних можливостей Сайту.
 • 5. Передача персональних даних третім особам

  Адміністрація Сайту не передає та не розголошує персональні дані, які отримує від користувачів Сайту, третім особам. 
  Розкриття персональних даних можливе у випадках, визначених чинним законодавством України, а також у випадку залучення третіх сторін, що надають технічну підтримку та/або послуги щодо удосконалення Сайту чи роботи / послуги в напрямках діяльності Компанії на умовах договору та за умови не розголошення персональних даних.
  Сайт може містити гіперпосилання на сторонні веб-сайти та інші ресурси в мережі Інтернет третіх осіб. Ресурси третіх осіб можуть регулюватися власними правилами користування та конфіденційності. Ресурси третіх осіб та їх контент не перевіряються нами на відповідність вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на ресурсах третіх осіб.
 • 6. Захист персональних даних

  Адміністрація Сайту вживає необхідних процедурних і технічних заходів щодо захисту Ваших персональних даних від їх втрати, неправомірного доступу  до них або їх розповсюдження на Сайті.
  До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу до систем, в яких ми зберігаємо особисті дані.
 • 7. Зміни до умов Політики

  Адміністрація Сайту може змінювати цю Політику, щоб вона точно відображала методи збору, обробки, використання, доступу та захисту персональних даних. Відповідно Ви повинні переглядати цю Політику періодично. Зміни, що вносяться до політики конфіденційності, публікуються на цій сторінці.
 • 8. Ваші права

  Користуючись Сайтом, Ви маєте право:
  - отримувати інформацію про джерела збору та місце збереження своїх персональних даних, мету їх обробки;
  - отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;
  - отримувати не пізніше тридцяти календарних днів з дня надходження запиту (крім випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних») інформацію щодо обробки та використання Ваших персональних даних;
  - пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням щодо обробки Ваших персональних даних;
  - звертатися із скаргами щодо опрацювання Ваших персональних даних володільцем чи розпорядником персональних даних до компетентних органів чи установ;
  - застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
 • 9. Місце знаходження персональних даних

  Володільцем та розпорядником персональних даних є Компанія.
  Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах та на електронних носіях Адміністрація Сайту Компанії за адресою: 79071, м. Львів, вул. Кульпарківська, 200А.